INTB106 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - II част

Анотация:

Курсът се фокусира върху развитието на дизайна след 20-те години на ХХ век до съвременността. Разглеждат се: Модернизмът и неговото влияние в изкуството и дизайна; основни направления и представители от епохата постмодернизма; движението антидизайн и последвалите от него посоки в интериорния дизайн; потребителската култура и наложените от нея промени в дизайна и социалния живот; новите материали и съвременните предизвикателства пред дизайнера; продукт дизайн. За целта се разглеждат и обсъждат отделни художествени произведения, решават се практически задачи, въвеждат се основни понятия от областта на интериорния дизайн и се демонстрират някои от главните методи на работа. Целта на курса е студентите да придобият знания в областта на интериорния дизайн, които да им помогнат в тяхната практическа работа.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• познават дизайна на ХХ век, негови основни направления и представители.

2) могат:

- Могат да се позовават на „класически“, модерни и съвременни произведения в сферата на дизайна и да правят свои проекти, в които да личи културата им в областта, в която работят.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Ранният модернизъм в Европа и Америка
 2. Добър дизайн и хегемонията на Модернизма
 3. Модернизмът в Америка, интериорен дизайн - реакция срещу модернизма, обзавеждане
 4. Де Стийл в контекста на световния дизайн
 5. Модернизмът след Втората световна война
 6. Органичен дизайн и Биоморфизъм
 7. Проект на тема "Органичен дизайн"
 8. Обсъждане на проекти
 9. Дизайн и масова култура. Поп арт
 10. Проект на тема "Поп арт"
 11. Хай тек
 12. Късен модернизъм
 13. Традиции и съвременни предизвикателства в дизайна
 14. Представяне и обсъждане на проекти
 15. Представяне и обсъждане на проекти

Литература по темите:

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от A до Z, "АЛИАНС-97", Taschen, С., 2004

Стефанова, Р. Унгарски следи в развитието на модерния дизайн, Аскони издат, С., 2015

Иванова, Н. История на дизайна, Наука и изкуство, С., 1984

Read, H. Art & Industry, Faber and Faber Limited, London, 1956

Droste, M. & Bauhaus Archive, Bauhaus 1919 - 1933, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1990

Fiell, Charlotte & Peter, Design of the 20-th century, Taschen, 2005

Fiell, Charlotte & Peter. Modern Chairs, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1993

Fiell, Charlotte & Peter. Modern Furniture Classics since 1945, Thames and Hudson, London, 1991

Garner, P. Sixties Design, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1996

Greenhalgh, P. Modernism in Design, Reaktion Books, London, 1990

Morgan, A. L. Contemporary Designers, St. James Press, London, 1985

Средства за оценяване:

Интериорни проекти