INTB016 Компютърно двуизмерно проектиране Illustrator

Анотация:

Основни цели и задачи на курса:

По време на обучението в този курс студентите усвояват основните техники и операцци, който са характерни за програмата Adobe Illustrator.

Курсът започва с начални стъпки за овладяване на програмата и достига до усвояването на усъвършенствани техники за работа с програмата.

Текущото оценяване се извършва върху самостоятелно изготвени графични проекти, които стеднтите представят на преподавателя.

По време на лекция студентите разработват графични проекти на базата, на който усвояват и упражняват новите техники.

Обучението се извършва в компютърните зали на НБУ,

като студентите могат да проследяват развитието на лекцията,

чрез мултимедийни презентации представени от преподавателя.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучението се извършва по Официаленият учебен курс на Adobe Illustrator, който покрива основните изисквания за работа с програмата.

Обучението по време на лекциите се извършва по дисковете с упражнения, раздадени от преподавателя. Описанието на проведените лекции можете да намерите качени в новата система на НБУ - MOODLE.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания към студентите желаещи да преминат курса на обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Помощна литература:

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS2”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS3”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Illustrator CS4”- изд.СОФТПРЕС

Средства за оценяване:

Студентите представят два самостоятелно разработени графични проекта, изпълнени на програманта Adobe Illustrator.

Темите за практическите разработки се поставят идивидуално от преподавателя.