ARHM857 Семинар: Визуализация на архитектурни паметници

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в проблематиката на опазването на недвижимите археологически паметници, както и съвременните средсва на дигиталната археология.

прочети още
Археологически изследвания

Преподавател(и):

доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: познават българския и международен опит в дигитализирането и популяризирането на археологически обекти за целите на тяхната социализация.

2) могат: Да използват съвременни софтуерни продукти за графична възстановка на движими и недвижими археологически паметници.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

писмени задачи

практически задачи