MALM101 Стратегии на ученето и умствения труд

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа и фокусира вниманието на студентите върху основни типове тактики и стратегии използвани от обучаваните при изучаване на чужд език.

Наред с разясняването на теоретичните обосновки за предимствата и недостатъците на всеки тип стратегии, студентите не практика усвояват и/или доразвиват умението за подбор и приоложение на подходящи тактики в конкретна езикова ситуация.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  
доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите могат

* да прилагат ефективни решения за оптимизиране на процеса на езикоусвояване чрез прилагане на разнообразни комуникативни стратегии и тактики;

• да дават компетентна оценка за ефективността на конкретно умение за учене прилагано от обучаваните и поощряват развиването на тези умения у изучаващите чужд език


Предварителни изисквания:
Успешно завършени курсове по Методика на ЧЕО и АВИТО (І и ІІ част)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

курсова работа