EHDM047 Проект: Художествено осветление на експозиционни пространства

Анотация:

Целта на курса е да бъдат усвоени и научени начините на проектиране на осветителни уредби за експозиционни пространства. Курсът запознава с различните видове осветителни уредби, осветители и светлинни източници (лампи) и с принципите на осветяване на експозиционни пространства.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи за проектиране на осветление на експозиционни пространства;

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на проект за експозиционен

дизайн в частта „Осветление“;

• Основните умения за изработване на осветителни уредби за създаване на функционална светлинна среда в различните зони на експозицията.

2) могат:

• Да проектират художествено осветление на експозиционни пространства;

• Да изработват художествени осветителни уредби на експозиционни пространства.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проект за осветление в интериорно експозиционно пространство.
  2. Текущо оценяване.
  3. Проект за осветление в екстериорно експозиционно пространство.
  4. Текущо оценяване.
  5. Проект за художествено осветление.
  6. Текущо оценяване.

Литература по темите:

1. Николай Василев, доцент, к.т.н. инж. – Промишлено осветление, Държавно издателство „Техника“, София 1973 г.

2. Николай Василев, професор, д-р инж., Ива Василева, арх. – Архитектурно, художествено и рекламно осветление, АБС „Техника“, София 2007 г.

3. Illuminating Engineering Society - The Lighting Handbook, Tenth edition, Reference and Application 2010 г.

СПИСАНИЯ:

Светотехника, Руска федерация

Licht, Germany

Lighting design and application, United Stats of America

Lighting research and technology, United Kingdom, England

International Lighting Review, The Netherlands

Luminous, International Lighting Magazine, Philips Lighting