EHDM046 Проект:Експозиционна фотография

Анотация:

Проект: Модата в експозиционна среда.

Цел: Да запознае студентите с особеностите и изискванията на фотографския раздел, който се занимава с модни изображения. Обхванати са исторически аспекти на снимането в модата, проследяване на емблематични фотографи работили в областта на модната фотография. Студентите се запознават с фотографската техника, дигиталната обработка и общата екипна работа, влияеща на финалното модно изображение. Дискутират се съвременни гледни точки и тенденциите в модното снимане.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

гл. ас. Лиляна Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- След завършването на курса студентите са запознати с историята и развитието на модната фотография;

- Познават спецификата на снимането за мода.

2) могат:

- Да разпознаят стилово фотографско модно изображение;

- Да изграждат концепция за моден образ със средствата на фотографията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• История на изкуството

• История на облеклото и модатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проект: Модна фотография за експозиционни площи. Табла, постери, винили изпълнени със средствата на модната фотография. Студентите представят концепция на тема по избор и след провеждане на конферанс и дискусия започват да изпълняват в материал идеите си.

Литература по темите:

Smith, B., Fashion Photography: A Complete Guide to the Tools and Techniques of the Trade, Amphoto Books (October 28, 2008)

Jade, L., Fashion Photography 101, Pixiq (October 2, 2012)

Sloman, P., New Fashion Photography, Prestel USA (May 25, 2013)

Remy, P., The Art of Fashion Photography, Prestel (May 8, 2014)

Keaney, M., Fashion Photography Next, Thames & Hudson; 1 edition (September 16, 2014)

Siegel, E., Fashion Photography Course: Principles, Practice, and Techniques: An Essential Guide, Barron's Educational Series (October 1, 2008)

Средства за оценяване:

Присъствие и участие

Домашна работа