EHDM020 Експозиционен дизайн на рекламни и презентационни площи

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с начините и средствата за организация на открити и закрити изложбени пространства, рекламни площи, изложения и панаири; дава познания по проектирането и оформлението им; запознава с въздействието на цвета, осветлението, материалите, изложбените конструкции с временен и траен характер и взаимовръзките между тях, както и отражението им върху психиката на хората чрез рекламните похвати; запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на пространствения рекламен дизайн.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р
 Ралица Кацова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да проектират на изложбени експозиции и рекламни пространства

2) могат:

• Да проектират изложбени експозиции и рекламни пространства по индивидуални задачи


Предварителни изисквания:
Базисни познания по архитектурно чертане, графичен дизайн, 3D компютърно моделиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината
 2. Кратка история на възникване на изложбени експозиции и рекламни пространства
 3. Основни принципи и задачи – идеен проект
 4. Основни принципи и задачи – план, ходови линни, разгъвки, разрези, изгледи
 5. Класификация на изложбените и рекламните площи
 6. Изложбени и рекламни площи с временен характер
 7. Изложбени и рекламни площи с постоянен характер
 8. Конферанс. Текущо оценяване.
 9. Социални аспекти на изложбени експозиции и рекламни пространства
 10. Технологически аспекти в проектирането на изложбени пространства
 11. Архитектоника и обемно-пространствено изграждане на елементите на експозиционните и рекламните площи
 12. Експозиционни конструкции с временен характер – модулни екструдирани експозиционни системи
 13. Експозиционни конструкции с временен характер – авторски конструктивни системи
 14. Конферанс. Текущо оценяване.
 15. Цветови климат и осветление в изложбените и рекламните пространства
 16. Принципи на изграждане на синтез чрез модулни пространствени елементи
 17. Конструктивни и композиционни особености
 18. Конферанс. Текущо оценяване.

Литература по темите:

• Структурна комбинаторика. Проф.Румен Райчев. Изд.Терзиев и синове, 1995.

• Визуална комуникация, проф. Христо Кафтанджиев, 1996г.

• Графичната комуникация днес, (две части), Уилям Райън и Тиъдър Коновър, Дуо Дизайн

• Професионален дизайн на печатни материали, Джон Макуейд, СофтПрес 2007