EHDM018 Художествено осветление на експозиционни пространства

Анотация:

Целта на курса е да бъдат усвоени и научени начините на проектиране на осветителни уредби за експозиционни пространства. Курсът запознава с различните видове осветителни уредби, осветители и светлинни източници (лампи) и с принципите на осветяване на експозиционни пространства.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

 Боорис Тошев  
доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи за проектиране на осветление на експозиционни пространства;

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на проект за експозиционен

дизайн в частта „Осветление“;

• Основните умения за изработване на осветителни уредби за създаване на функционална светлинна среда в различните зони на експозицията.

2) могат:

• Да проектират художествено осветление на експозиционни пространства;

• Да изработват художествени осветителни уредби на експозиционни пространства.


Предварителни изисквания:
Основни познания в областта на цветоизграждането и физическите закони на светлината.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в осветлението: Видове осветление – естествено и изкуствено. Естествено осветление – естествени светлинни източници. Изкуствено осветление – същност и основни елементи. Основни мерни единици в осветителната техника и светлотехнически характеристики на осветителните уредби.
 2. Изкуствени източници на светлина – видове, принципи на работа и ефективност. Съвременни изкуствени светлинни източници – нажежаеми лампи; халогенни лампи; луминесцентни лампи; металхалогенни лампи; натриеви лампи; ксенонови лампи; специални лампи; светлодиодни лампи, модули и пана.
 3. Осветители – същност, предназначение и конструкции
 4. Осветителни уредби, системи и инсталации.
 5. Проектиране на осветителни уредби. Изчисляване на нужната осветеност на дадена площ според функционалното предназначение и вида на зрителната задача.
 6. Видове осветление на експозиционните пространства – външни и вътрешни: общо, локално, дифузно, насочено, декоративно, ефектно, рекламно.
 7. Физиологично и психо-емоционално въздействие на светлината и цветовете върху хората и върху посетителите в експозиционните пространства.
 8. Светлинни източници, осветители и осветителни уредби, използвани в осветяването на вътрешни и външни експозиционни пространства.
 9. Конферанс. Текущо оценяване
 10. Осветителни уредби на художествени галерии. Осветяване на картини.
 11. Осветление на музеи и изложби. Осветяване на скулптури и пластики.
 12. Осветление на модни подиуми.
 13. Осветление на витрини. Осветяване на предмети, разположени в малко затворено пространство.
 14. Конферанс. Текущо оценяване.
 15. Осветителни уредби на рекламни пана. Светещи надписи. Светещи букви.
 16. Осветителни уредби на архитектурни обекти – сгради, мостове, инженерни конструкции.
 17. Осветителни уредби на художествени и декоративни обекти – паметници, паркови дървета, зелени площи.
 18. Конферанс. Текущо оценяване.

Литература по темите:

. Николай Василев, доцент, к.т.н. инж. – Промишлено осветление, Държавно издателство „Техника“, София 1973 г.

2. Николай Василев, професор, д-р инж., Ива Василева, арх. – Архитектурно, художествено и рекламно осветление, АБС „Техника“, София 2007 г.

3. Illuminating Engineering Society - The Lighting Handbook, Tenth edition, Reference and Application 2010 г.