EHDM016 Експозиционна фотография

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните на фотографската работа, които имат приложение в експозиционната фотография. Това включва избор на техника, запознаване с основни правила в композицията, експонацията, базови светлинни схеми и видове обработка. Организацията на фотографския материал включва визуалните кодове на съответния културен период, контекст и естетика. Комбинирането на лекционни и практически занимания изгражда фотографски умения, които да се прилагат адаптивно към съответните цели в конкретни изложбени проекти, експозиционни пространства и площи. Разглеждат се добри образци и нестандартни решения във фотографското представяне на музейни, галерийни и нестандартни експозиционни пространства. Часовете наблягат на документални и художествени подходи в заснемането на експозиционни пространства, и са насочени към развитието на гъвкави концептуални авторски решения.

Часовете ще протичат в лекционна, дискусионна и практическа форма.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

гл. ас. Лиляна Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

урсът запознава студентите с основните на фотографската работа, които имат приложение в експозиционната фотография. Това включва избор на техника, запознаване с основни правила в композицията, експонацията, базови светлинни схеми и видове обработка. Организацията на фотографския материал включва визуалните кодове на съответния културен период, контекст и естетика. Комбинирането на лекционни и практически занимания изгражда фотографски умения, които да се прилагат адаптивно към съответните цели в конкретни изложбени проекти, експозиционни пространства и площи. Разглеждат се добри образци и нестандартни решения във фотографското представяне на музейни, галерийни и нестандартни експозиционни пространства. Часовете наблягат на документални и художествени подходи в заснемането на експозиционни пространства, и са насочени към развитието на гъвкави концептуални авторски решения.

Часовете ще протичат в лекционна, дискусионна и практическа форма.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да имат общи знания за композицията във визуалните изкуства.

• Желателно е студентите да могат да използват английски.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в експозиционната фотография. Фотографска техника. Камери и обективи, филми и цифрови носители. Фотографски филтри и принадлежности.
 2. Композицията във фотографията. Вертикален и хоризонтален кадър. Оразмеряване и прекомпозиране на кадъра. Правила на композицията. Планове, гледна точка, фигура – фон, дълбочина на рязкото изобразително пространство.
 3. Обща фотография – история и жанрове. Интериорна и предметна фотография.
 4. Основни характеристики на цифровата фотография. Цветопредаване. Разделителна способност. Стабилност на цифровото изображение.
 5. Снимане в клин: клин на експозицията, клин на цветната температура, клин на фокуса.
 6. Студийно осветление. Основни тела и аксесоари. Определяне на експозицията и цветния баланс. Базови светлинни схеми.
 7. Снимки при естествена светлина. Светлинни условия и избор на място. Светкавици, рефлектори, дифузери.
 8. Софтуер и принципи на фотографската обработка. Интерфейс. Обработка чрез инструменти.
 9. Фотографска обработка. Примери и практика.
 10. Фотографски подходи към изложбени проекти и експозиционни пространства.
 11. Технически и концептуални решения в заснемането на проект и изложба.
 12. Фотография на експозиционни решения за модулни системи в големи музеи и галерии: Фотографията в музеите в САЩ и в Западна Евпопа: МоМА, MoCP, ICP, CCP, FOAM, MEP, Жо де Пом и др. и др. Селекции във фестивали, биеналета, кураторски проекти.
 13. Концепции в използването на фотография във визуалното представяне на експозиционна модулна система. Селекция на творби и авторска концепция.
 14. Анализ на експозиционна фотография. Аргументация и критика на авторски решения.
 15. Анализ на студентските работи. Семестриален конферанс

Литература по темите:

• Бъриан, Питър., Капуто, Робърт. Тайните на фотографията: Как се правят хубавите снимки. Практическо ръководство, изд. Егмонт, С. 2007

• Вурст, Вернер. Обективите като изобразително средство, изд. Техника, С. 1981

• Дико, Лидия. Беседи за фотографското майсторство, изд. Техника, С. 1981

• Кюркчиева, Янка, Обща фотография. Част 1 и 2, изд. Техника, С. 1991

• Фритче, Курт. Да фотографираме без грешка, изд. Техника, С. 1979

• Хакинг, Дж., (съст.) Фотографията. Цялата история. София: Книгомания, 2014

• Шмок, Ян. Изкуственото осветление във фотографията, изд. Техника, С. 1979

• Arnheim, Rudolf, Art and visual perception : A psychology of the creative eye, Berkeley, Calif etc. : Univ. of Calif. Press, c. 1974

• Burgin, V. (ed.) Thinking photography, Macmillan, London, 1982.

• Elkins, J. (Ed.) Photography Theory: The Art Seminar, New York: LondonPubl. Taylor & Francis Group, LLC, 2007.

• Jeffray, I. How To Read a Photograph, New York: Abrams, 2008

• Heiferman, M. Photography Changes Everything, New York: Aperture, 2008