STYM203 Модни прогнози и тенденции

Анотация:

Мода и стайлинг

Преподавател(и):

ас. Николай Пачев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: