Телекомуникации

Програмна схема

Телекомуникации

Регулиране и технологично управление в телекомуникациите

Всички специализации

2-ри семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове