Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Програмна схема

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

2-ри семестър

ООК по български език

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове