Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

Програмна схема

Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

2-ри семестър