TCMM345 Семинар: Радиокомуникации и електронни медии

Анотация:

Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Иван Драганов  д-р
доц. Анушка Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: