TCMM344 Семинар: Програмна концепция на ФМ радио или малка ТВ

Анотация:

Това е надграждащ сеинар-курс. Има за цел да затвърди знанията и уменията на студентите, които са придобили в курсовете ТСМВ 629 и ТСМВ 723

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Иван Драганов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще се научат да програмират малка телевизия или ФМ радио.
Предварителни изисквания:
Да разбират природата на електронните медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

"Радиопрограмиране"- Веселин Димитров

"Телевизионното програмиране в общия аудиовизуален контексТ"- Иво Драганов