TCMM142 Цифрови технологии в звуко и видеоинженерството

Анотация:

Краен резултат от работата на студента е научаванен и работа с аудио и видео компоненти на една апаратно –студийна апартура,радио и телевизионна апаратна за ефир,както и интернет базаираните технологи за съзадаване и работа с мултимедийни продукти.Познания и практики в озвучавне и видео запис на теренни условия и в концертни зали.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р
 Венцислав Йорданов  
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Студентите да имат знания и/или умения:

Познания из областта на звукови устройства и уредби за работа в студийни и условия на терен и зали,както и апаратни на радио и телевизионни станции.

2) могат: Да монтират и излъчват аудио и видео материални,както и мултимедийни продукти.
Предварителни изисквания:
Параметри на звуко и видео вълните и физическото им разпространение в различни среди.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

записки на лектора

Средства за оценяване:

презентация, проект, семинар