TCMM108 Комуникации по електрическата мрежа

Анотация:

Целта на курса е запознаване с едно от съвременните направления в телекомуникациите, използващо като преносна среда съществуващата електрическа мрежа. Студентите получават основни сведения за мрежата като комуникационна среда и използваните видове модулации, за съществуващите стандарти, за характерните приложения и използваните елементи, модули и устройства.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Стефан Куцаров  д.н.
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

знаят

- принципите на действие на комуникациите по електрическата мрежа

- стандартите за тях

- най-важното за устройствата и елементите за реализацията им

могат

- да оценяват параметрите и приложимостта на готови устройства

- да изграждат несложни комуникационни мрежи по проводниците на съществуващата електрическа мрежа
Предварителни изисквания:
Основни познания по електроника и комуникации

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Материали в системата MOODLE

Средства за оценяване:

Контролно №1 - 8-ма седмица на семестъра върху въпроси 1- 8

Контролно №2 - 15-та седмица на семестъра върху въпроси 9-16