TCMM312 Мултимедийни комуникации

Анотация:

Курсът е предназначен за широк кръг студенти изучаващи специалности свързани с електронните комуникации и медии, софтуерни технологии, а също така и програмисти. Курсът е с практическа насоченост. Студентите се запознават с основните концепции, архитектури и протоколи ползвани за изграждане на съвременни мултимедийни услуги и приложения ползващи Интернет за транспортна среда. Практическата работа е обвързана с конфигуриране и програмиране на реални мултимедийни приложения за разпространение на аудио и видео информация по Интернет (VoIP), реализират експериментални корпоративни IP радио и IPTV системи ползващи сингъркастинг и мултикаст излъчване на аудио и видео съдържание. Придобиват се базови умения за работа с приложения за мониторинг и управление на трафика. Студентите се учат да ползват Windows Media Platform, като основа за дизайн на по-сложни мултимедийни приложения с Visual Basic.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Иван Драганов  д-р
доц. Георги Петров  д-р
гл. ас. Николай Милованов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Видовете мултимедийни периферии, протоколи, приложения и начини за разпространение на мултимедийно съдържание в Интернет. Разбират методите за кодиране и компресиране на аудио и видео информация. Типове видео конферентни, чат приложения и начините за тяхното създаване.

2) могат:

Да инсталират и конфигурират софтуер за Интернет радио

Да инсталират и конфигурират софтуер за Интернет телевизия

Да ползват софтуер за мониторинг и анализ на мрежовия трафик

Да програмират елементарни софтуерни приложения написани на Visual Basic за мултимедийни комуникации ползващи Windows Media Platform


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основи на телекомуникационните системи, технологии и протоколи, да работят свободно с операционна система Windows XP, Vista, да ползват и Интернет. Желателно е добро владеене на английски език. Предварителните умения за програмиране на някакъв компютърен език са предимство, но не са задължителни.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Seth McEvoy, “Fundamentals of programming the WINDOWS MEDIA PLATFORM”, 2003 Microsoft Corporation

Н.Секунов, “Обработка звука на PC”, BHV Петъбург 2001г.

“Multimedia Broadcasting and Multicasting in Mobile Networks”, Grzegorz Iwacz, Andrzej Jajszczyk, Michal Zaja, 2008

RIFF файлов формат

http://netghost.narod.ru/gff/graphics/summary/micriff.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/RIFF_(File_format)

http://www.morgan-multimedia.com/download/odmlff2.pdf

WAVE файлов формат

http://www.borg.com/~jglatt/tech/wave.htm

http://ccrma.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/

http://www.tdt.com/T2Support/technical_notes/tn0132.pdf

AVI файлов формат

http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000059.shtml

John McGowan's AVI Overview (http://www.jmcgowan.com/avi.html)

John McGowan's AVI Audio and Video Codecs (http://www.jmcgowan.com/avicodecs.html)

http://www.opennet.ru/docs/formats/avi.txt

Documentation of OpenDML extensions (http://www.morgan-multimedia.com/download/odmlff2.pdf)

AVI-RIFF information from the Microsoft Developer Site

(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/wcegmm/html/wcegmm_dshow_avi_riff_form.asp)

http://www.alexander-noe.com/video/documentation/avi.pdf

Video Compression

http://www.manifest-tech.com/media_pc/avi_formats.htm

http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4175.txt

http://en.wikipedia.org/wiki/Video

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50%