TCMM101 Оптични системи за пренос на сигнали

Анотация:

Целта на курса е запознаване на студентите с теоретичните въпроси, проектирането, изграждането и поддържането на оптични преносни линии, системи и мрежи, като тези знания им бъдат от полза при мениджмънт на оптични системи.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

след успешното завършване на курса се очаква студентите слда имат основни познания по :

- принципите на електрооптично и оптоелектронно преобразуване и пренасяне

- основните свойства, характеристики и параметри на оптичните линии и системи за пренасяне на данни в съвременните телекомуникационни мрежи.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: