TCMM213 Системи за корпоративна бизнес интелигентност - мрежови подход

Анотация:

Големите телекомуникационни предприятия имащи огромни мрежи, ползващи разнообразни технологии и притежаващи милионен брой клиенти представляват обособени относително изолирани бизнес екосистеми. Едновременно с това огромният им размер ги прави тромави и бавно реагиращи на новите силно фокусирани конкурентни услуги: facebook, android, iphone и др. Това налага интегрирането на съвременни системи подпомагащи организацията на бизнес логиката в тях, а също така и приложения подпомагащи разпределеното вземане на решения касаещи: покупката на ресурси и оборудване, изготвяне на тарифни планове, изготвяне на конкурентни услуги, клиентски ориентиран маркетинг и др. Редица от класическите проблеми в управлението им могат да бъдат решени чрез въвеждането на софтуерни мрежови системи, които да подпомагат вземането на решения и агрегирането на идеи и становища касаещи вземането на бизнес решенията. Този курс има за цел чрез активна практическа работа студентите да добият усещането, че тези системи не само помагат при вземането на решения от много хора, но и обезпечават достатъчно оптимален отговор на груповите очаквания на мениджърския състав в дадена организация. Студентите решават редица класически примери с множество алтернативи и зависещи от редица фактори, често надвишаващи 20-30. Също така студентите се научават да ползват подобни системи при групово вземане на решения в сложна обстановка. Усвояват се различните типове методи масово ползвани за оптимално вземане на решения. Студентите се научават, че не само цената, а и редица други фактори определят крайното решение за избор на такива елементарни продукти, които дори не се явяват потребителски стоки, като цветът на кутията в която ще се продава любимият ви телефон.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Георги Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: