PRNB001 Медии и ПР практики

Анотация:

Курсът е практически и има за цел да въведе студентите в основите на ПР и комуникацията с медиите. Да ги подготви за успешни взаимоотношения с различните видове медии и да ги запознае с добрите ПР практики.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Петя Александрова  д.н.
гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

•за спецификата при комуникация с различните видове медии.

•За спецификата при организиране на пресконференция

2) умения:

•За ефективна работа с традиционните и онлайн медии

•за организиране на пресконференции


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Сборник, 6-та лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2004

2.Сборник, 7-ма лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2005

3.Сборник, 8-ма лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2006

4.Сборник, 9-та лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2007

5.Сборник, 12-та лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2010

6.Сборник, 13-та лятна школа по Връзки с обществеността, София, НБУ, 2011

Средства за оценяване:

1. резюме и коментар на статия

2. участие и отразяване на пресконференция