OOOK700A Български език

Анотация:

Студентите се запознават с основните изисквания за попълване на писмени документи на български език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Да могат на правилен български език да попълват писмени документи, свързани с тяхната бъдеща реализация.
Предварителни изисквания:
Преговор на български правопис и граматика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Практикум по езикова култура-Б. Георгиев, Албена Руневска