BAHR157 Въведение в ресторантьорството - I част

Анотация:

• Да се запознаят студентите с основните принципи на работа в ресторантьорството

• Да владеят основните техники при сервирането на храни и напитки

• Да познават добрите хигиенни и производствени практики за работа в ресторант и изискванията за безопасност на труда

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представлява системата на обслужване, кои са нейните елементи и как функционира тя

• Изискванията за облекло, поведение на работното място, безопасност на труда и работа в екип.

• Основния профил на персонала и задължителните качества, които трябва да притежава той.

2) могат:

• Да комуникират качествено с клиента както по вербален, така и по невербален начин.

• Да предложат качествено обслужване на клиента, спазвайки всички правила от посрещането му в ресторанта до неговото изпращане.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са мотивирани и отговорни спрямо задълженията си

• Да харесват избраната от тях професия

• Да посещават редовно практическите занятия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Какво представлява системата на обслужване?
 2. Основни термини и принципи в ресторантьорството. Облекло и държание на работното място
 3. Правила за безопастност при работа в ресторант
 4. Запознаване с добрите хигиенни и производствени практики за работа в ресторант
 5. Видове заведения и техните характеристики.
 6. Екипът в ресторанта
 7. състав и дефиниция на функциите
 8. Организацията на работа във времето – работни графици
 9. Организация на работа в пространството
 10. Помещенията в ресторанта. Видове и техните характеристики
 11. Видове мероприятия и организация на обслужване
 12. Видове мероприятия и организация на обслужване

Литература по темите:

• Сервиране и барманство – Й.Алексиева, С.Стамов,2003 год.,изд.” Матком” София

-Лекции в ресторанта

Средства за оценяване:

-50%теоретична част(текущо оценяване)

-100%практическа задача в ресторанта(крайно оценяване)