CITB107 Програмиране

Анотация:

В този курс се изучават основите на програмирането. Като инструмент се използва програмния език C++.

http://nikolay.kirov.be/2020/CITB107/index.html

прочети още
Информационни технологии

Преподавател(и):

доц. Николай Киров  д-р
 Кирил Вучков  
 Стоян Мишев  д-р
 Изабел Анкова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Числени типове данни, входни и изходни операции, оператор за присвояване, символни низове, основи на управление на програмния поток, оператори, функции и процедури, обхват на променлива, глобални променливи, постъпково усъвършенстване, тестване и откриване на грешки, използване на низове, вектори и класове, масиви и указатели.

2) могат:

• Да пишат прости програми на C++.

• Да пишат функции и прости класове.

• Да използват низове, вектори и класове.

• Да работят с масиви и указатели.
Предварителни изисквания:
Основни компютърни умения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебник:

Cay Horstmann,Computing Concepts with C++ Essentials, Third Edition, John Wiley & Sons, 2003.

Полезни книги:

Cay S. Horstmann, Timothy A. Budd, Big C++, 2nd Edition, Wiley, January 2009.

Lasko Laskov, Progrmming in C++, Examples and Solutions, Part One: From Procedural Towards Object-Oriented Paradigm”, New Bulgarian University, 2016.

Cay S. Horstmann, C++ for Everyone, 2nd Edition, Willy, 2011.

Николай Киров, Сборник от учебни материали по ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО, Деметра, София, 2003 [online]

Магдалина Тодорова, Увод в програмирането [online]

Магдалина Тодорова, Петър Армянов, Дафина Петкова, Калин Георгиев, Сборник от задачи по програмиране на C++ - първа част: Увод в програмирането, ТехноЛогика, 2008.

Магдалина Тодорова, Програмиране на С++. Част първа, Сиела, 2010.

Веселина Жечева, Димитър Минчев, Ръководство по програмиране на базата на езика C++, 2 изд., Божич, 2016.

Иво Дамянов, Увод в програмирането С++, ЮЗУ "Неофит Рилски", 2012.

Николай Киров,Тестове за оценка на знанията по програмиране. Научен електронен архив на НБУ, http://eprints.nbu.bg/4091/, 2019.

Средства за оценяване:

През семестъра се провеждат 3 теста (на лекции,) 4

домашни и две контролни (на упражнения).

http://nikolay.kirov.be/2020/CITB107/index.html