PSYB021 История на психологията - I част

Анотация:

Курсът разглежда развитието на възгледите за психиката от древността до възникването на психологията като самостоятелна емпирична наука, главно в рамките на философията.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

доц. Маргарита Дилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се запознаят с основните психологически разбирания през отделните исторически епохи, у отделни изтъкнати учени. Ще се упражнят в литературно проучване върху избрана от тях тема, подготвяне на писмено изложение върху него и презентирането му пред аудиторията.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод: Основните психологически въпроси през вековете
 2. Възгледите за психичното в Древна Гърция: предсократици
 3. Сократ и Платон
 4. Аристотел
 5. Психологически идеи през Късната Античност
 6. Психологическата мисъл през Средновековието
 7. Научната революция
 8. Философският емпиризъм и развитието на психологическата мисъл: Британските емпирици
 9. Философският емпиризъм, 2 част: френският сенсуализъм, позитивизмът, марксизмът
 10. Философският рационализъм и развитието на психологическата мисъл
 11. Романтизмът и екзистенциализмът
 12. презентации на реферати
 13. презентации на реферати
 14. презентации на реферати
 15. презентации на реферати

Литература по темите:

Ланге-Айхбаум, В. (2001). Гении, лудост и слава. Т. 2 Философи и мислители. София: Кибеа.

Макгрейл, И. П. (2003). Великите мислители на Запада. София: Библиотека 48.

Радев, Р. (1994) Антична философия. Стара Загора: Идея.

Ръсел, Б. (1994). История на западната философия, т. 1-3, С., „Хр. Ботев“.

Brysbaert, M. (2009). Historical and conceptual issues in psychology. Harlow: Pearson Education.

Hothersall, D. (1990). History of Psychology. N. Y.: McGraw-Hill.

Murphy, G. (1968). Psychological Thought from Pythagoras to Freud. N. Y.: Harbinger Books.

Robinson, D. (1995). An Intellectual History of Psychology. London: Arnold

Средства за оценяване:

Текущо оценяване: 1. онлайн-тест

2. презентация

Финално оценяване: 1. тест

2. писмено изложение