PSYB016 Участие в поведенчески експерименти

Анотация:

Курсът предоставя възможност на студентите да участват в психологически експерименти, които използват различни методи за изследване на поведението като въпросници (онлайн и на хартия), измерване на поведението, измерване на време на реакция, проследяване на погледа, запис на физиологични показатели и др. Участва се в няколко от текущите изследвания в департамента, чиито график се актуализира всяка седмица. По този начин студентите преминават през цялата процедура на участие в психологическо изследване, която започва с кратко запознаване с изследването, подписване на Съгласие за участие в него, инструкции, участие в конкретното изследване и дебрифинг. Така ще могат през собствен опит да се запознаят с основните процедури за провеждане на поведенчески експерименти в областта на психологията.

прочети още
Психология

Преподавател(и):

гл. ас. Армине Джанян  д-р
гл. ас. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р
гл. ас. Кирил Костов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните методи, които се използват за събиране на данни при поведенчески експерименти в областта на психологията.

2) могат: да мислят и рефелектират


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Процедура на участие в текущите изследвания и оценяване.
  2. Участия в изследвания в Лабораторията по експериментална психология
  3. Участия в изследвания в лабораторията по ползваемост

Литература по темите:

• Кентауиц, Б., Родигър, Х. Елмс, Д. (2011). Експериментална психология. София, Изток-Запад.

• Станович, К. (2010). Нека мислим правилно за психологията. Изток-Запад.