SHEB102 Академични и универсални умения

Анотация:

Бизнес икономика (съвместна програма с Шефилдския университет)

Преподавател(и):

 Dr. Alexandra Prodromidou  
ас. Георги Цонев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: