ARHB015 Нови археологически проучвания

Анотация:

• Запознаване с най-новите археологически проучвания в Югоизточна Европа и Близкия Изток

• Подготовка на участниците за съвременни концепции за археологически проучвания

• Подготовка на участниците за съвременни технически методи за археологически проучвания

• Мястото на съвременната археологическа наука в съвременното гражданско общество.

прочети още
История и археология

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Кои са акцентите на новите археологически проучвания. Какви методи от точните науки се използват и как се популяризират резултатите сред научната и широката общественост.

2) могат:

• Да намират сами информация за нови археологически проучвания. Да дават оценка за адекватността, теоретичната и техническата компетентност на археологически проекти.


Предварителни изисквания:
• Да са в състояние да четат английски език.

• Да ползват интернет-медии.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

http://www.catalhoyuk.com/

http://www.uam.es/proyectosinv/sterea/beocia/boiotia_gis.htm

http://www.aegeobalkanprehistory.net/

Българско електронно списание за археология (http://ancientworldonline.blogspot.com/2012/01/new-open-access-journal-bulgarian-e.html)

Средства за оценяване:

писмени задачи

презентация