ADVB108 Сторителинг (корпоративни разкази)

Анотация:

Брандовете, които целят да привлекат вътрешни и външни публики, трябва да разкажат истории, които подтикват потребителите към действие. Storytelling-ът разглежда историята като връзка между характеристиките на бранда и потребителите. Курсът цели да разгледа историите като гласа на брандовете, с които те да започнат диалога със своите потребители. Зад успеха на сторителинга стои добрият копирайтинг. Курсът дава отговори на въпросите - Как се появяват идеите и как да различим посредствените идеи от тези, които са не просто оригинални, но и вършат работа? Разглеждат се специфики на рекламния текст и как да пишем така, че посланията ни да бъдат чувани и споделяни. Как да пишем текстове, които продават и се превръщат във вирусно съдържание?

Концепциите за сторителинг (storytelling), които се разглеждат в този курс, са подходящи за всеки тип организация (публична или частна, голяма или малка). Основната цел на курса е да се разгледа умението да се разказват истории, като основа за успех в бизнеса. Курсът запознава с различни похвати на рекламната и убеждаващата комуникация.

Курсът е базиран основно на метода "учене чрез преживяване”. В хода на процеса ще бъдат създавани „корпоративни разкази“ и текстове по определени задачи и проекти.

Обучението включва разнообразни методи и техники на обучение: синтезирано теоретично изложение под формата на интерактивни презентации, индивидуална и групова работа по поставени задачи, тематични и сюжетно-ролеви упражнения и симулации в контекста на разглежданите теми, дискусии, практически указания и съвети, споделяне на добри практики и научени уроци. От гледна точка на процеса, обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит, както и чрез разиграване на потенциални ситуации.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще знаят:

• защо storytelling-ът е мощен инструмент;

• тактики за изграждане на динамична история на бранда

• как да идентифицират целеви аудитории

• кои са основните архетипи в сторителинга

• кои са основните теми в строителинг

• кои са основните структури в сторителинга

• най-подходящите стратегии и платформи за публикуване

• защо, кой, какво, къде и кога е успешният storytelling

Ще могат:

• Да създават стратегия за историята на бранда

• Да разкажат история, която потребителите искат да чуят

• Да определят правилно целевата аудитория и да предприемат информирани решения за създаване на съдържание за нея


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Изкуството „Storytelling”.
 2. Storytelling, или съдържанието като разказ на бранда.
 3. Основни теми и сюжети в storytelling-a. Част 1.
 4. Основни теми и сюжети в storytelling-a. Част 2.
 5. Познай сюжета.
 6. Storytelling - приложение, форми, видове.
 7. Стратегически storytelling - Защо? Как? Какво?
 8. Personal Storytelling.
 9. Тематичен Storytelling.
 10. Архетипи в Storytelling-a. Част 1.
 11. Архетипи в Storytelling-a. Част 1.
 12. Познай архетипа.
 13. Бранд storytelling-ът като ключ за спечелване доверието на потребителя.
 14. Изграждане и комуникиране на стойностите на бранда чрез истории.
 15. Storyboard – разказ в картини.
 16. Moodboard – разказ в картини.
 17. Ангажиране на аудиторията.
 18. Нови медии и интерактивен storytelling.
 19. Структура на Storytelling-a.
 20. Иновации в Storytelling-a.
 21. Чатбот и изкуствен интелект.
 22. Представяне и защита на курсовите разработки.
 23. Представяне и защита на курсовите разработки.
 24. Представяне и защита на курсовите разработки.
 25. Представяне и защита на курсовите разработки.
 26. Специфика на дигиталния сторителинг.
 27. Специфика на телевизионния сторителинг.
 28. Заснемане на проект „Разкажи личната си история“. Част 1.
 29. Заснемане на проект „Разкажи личната си история“. Част 2.
 30. Обобщение на курса

Литература по темите:

1. Иванова, К., Съставяне на Рекламни и PR текстове, Асеневци, 2009

2. Armstrong, D (2002), Chief storytelling officer, Armstrong International (David M. Armstrong); First Edition edition

3. Bernbach, W., Gribbin, G., Reeves, R., Ogilvy, D., Burnett, L., The Art of Writing Advertising, McGrow Hill, 2003

4. Karia, A. (2014), TED Talks Storytelling: 23 Storytelling Techniques from the Best TED Talks, AkashKaria.com; 4 edition

5. Lambert, J. (2010), Digital Storytelling Cookbook, Digital Diner Press

6. Leitman, M (2015), Long Story Short: The Only Storytelling Guide You'll Ever Need, Sasquatch Books

7. Lewis, R., When Cultures Collide, Nicholas Brealey Publishing, London, 1999

8. McKee, R. (2010), Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting, HarperCollins e-books; 1 edition

9. Miller, E. (1996). Visuals Accompanying Face-to-face Storytelling, Unpublished MA Thesis, New York University. http://www.storytellingandvideoconferencing.com/15.html .

10. Truby, J. (2008), The Anatomy of Story: 22 Steps to becoming a master storyteller, Farrar, Straus and Giroux; 1st edition

11. Storytelling for brands – because people hate ads. https://www.selcukakyuz.com/