INTB115 Орнаментът в дизайна – I част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с орнамента и неговото приложение в интериорния дизайн. Проследява се историята на орнамента, неговото развитие в различните епохи, появата му в архитектурните елементи и продуктовия дизайн, в предметите за бита и декорацията. За целта се разглеждат и обсъждат орнаменти с разнообразие от мотиви – от класически до модерни. Курсът е насочен към тесните интереси на студентите, изучаващи интериорен дизайн, за да могат придобитите знания да им помогнат в практическата работа. Получените знания се прилагат в създаване на проекти, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ролята и значението на орнамента в дизайна.

2) могат:

- да правят практически творчески разработки, рисунки и проекти с участието на орнаменти, които да демонстрират познанията за развитието на орнаменти и неговото приложение в интериорния дизайн.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в темата
 2. Историята на орнамента
 3. Класически орнамент – геометрични и растителни мотиви
 4. Практическа разработка - композиции с орнаменти от класическата античност.
 5. Практическа разработка - интериор с участието на класически орнамент.
 6. Орнаментът през Средновековието – готически фризове, стенни мотиви, флорални елементи и текстил. Византийски орнамент. Келтски орнамент.
 7. Представяне на готови проекти
 8. Ренесанс и декорация. Неокласически орнамент.
 9. Арабски, турски, мавритански орнамент.
 10. Персийски и индийски орнамент.
 11. Практическа задача - създаване на дизайн с източни орнаменти.
 12. Китайски, японски орнамент.
 13. Представяне на проекти.
 14. Тест
 15. Конферанс

Литература по темите:

Стефанова, Р. Унгарски следи в развитието на модерния дизайн, Аскони издат, С., 2015

Jones, O. The Grammar of Ornament, London, 1856

Wilson, E. 8000 Years of Ornament, An Illustrated Handbook of Motifs, London, 1994

Grabar, O. The Mediation of Ornament, Washington, 1992

Pile, J. A history of interior design, Laurence King Publishing, 2009