INTB114 Форма и функция – I част

Анотация:

Знанията, които се получават студентите, са фундаментални за дизайнерското проектиране и формоизграждане в интериорният и продуктовият дизайн. Курсът запознава със структурното изграждане и логичните закономерности на формообразуването.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните принципи в дизайн проектирането и изграждането и формообразуването.

2) могат:

Развиват комбинаторно, графично и пространствено мислене.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в проблематиката на курса
 2. Визуално емоционално и психологическо възприятие на формата
 3. Геометрични илюзии, илюзии в природата,мимикрия
 4. Геометрични илюзии, илюзии в природата, невъзможни форми.
 5. Анализ на основни категории форми.Основи на композицията.
 6. Симетрии. Видове симетрии.
 7. Форма - определение, класификация.
 8. Анализ на формоизграждането в природата.Органичен дизайн.
 9. Елементи на формата. Структурни връзки.
 10. Елементи на формата. Структурни връзки.
 11. Визуални илюзии. Оп арт. М.С.Ешер. В.Вазарели.
 12. Визуални илюзии.
 13. Визуални илюзии. Курсова задача - Проект и макет за визуални илюзии.
 14. Пропорции. Златно сечение. Фибуначи
 15. Пропорции. Златно сечение.
 16. Точка, линия, равнина.
 17. Точка, линия, равнина. Транслация и ротация на точка в пространството.
 18. Транслация и ротация на линия в пространството. Курсова задача - Проект и макет за транслация и ротация на линия в пространството.
 19. Транслация и ротация на равнина в пространството.
 20. Курсова задача - Проект и макет за транслация и ротация на равнина в пространството.
 21. Форми с диференцирано направление.
 22. Проект и макет за форми с диференцирано направление в пространството.
 23. Курсова задача - Проект и макет за форми с диференцирано направление в пространството.
 24. Курсова задача - Проект и макет на композиции от пространствени форми
 25. Изграждане на елементи от равнини. Курсова задача - Проект и макет за изграждане на елементи от равнини в пространството.
 26. Проект и макет за изграждане на елементи от равнини в пространството.
 27. Течащи форми.Карим Рашид
 28. Течащи форми.
 29. Параметричен дизайн. Заха Хадид
 30. Параметричен дизайн.

Литература по темите:

• Проф. Райчев Румен, Структурна комбинаторика, 1991 г.,

• Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , "МГ" , Москва 1990

• Вайл, Херман, Симетрия. "Наука и изкуство" , София 1969

• Гилберт Д. , Кон - Фоссен С. , Наглядная геометрия. "Наука" , Москва 1981

• Сомов Ю. С. , Композиция в технике. , "ИМ" , Москва 1987

• Sehen & Werten , Modul, Proportionq, Simetrie, Rhitmus. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten , Visuelle erziehung. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten ,Struktur in Kunst und Wissenschaft. La Connaissance, Brussel 1969

• Gilde Werner, Gespigelte Welt Veb Fachbuch verlag, Leipzig 1978

• Ernst Leher "Symbols, signs and signets"inc. Neu York.

• Cavalo e cavaliere - 19 pragetti grafici ISIA ( Istituto Superiore per Industrie Artistishe )