INTB201 Структурна комбинаторика

Анотация:

Знанията които се получават са фундаментални за структурното проектиране в графичния и пространствен дизайна. Курсът запознава със структурно-модулните закономерности в строежа на формите при изграждане на художествено-пространствена среда в различните равнини и проекции. Развива комбинаторно и пространствено мислене.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р
гл. ас. Руслан Лозев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основните принципи в дизайн проектирането и изграждането на структурно-модулни композиции.

2) могат:

Развиват комбинаторно, графично и пространствено мислене.


Предварителни изисквания:
Познаване на възможностите за работа с различни художествени материали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината
 2. Оптически илюзии.
 3. Описание на строежа на формите в природата.
 4. Структурни мрежи. Примери за структурни мрежи в природата. Примери за структурни мрежи в дизайна и архитектурата.
 5. Правилни мрежи. Задачи със създаване на правилни мрежи.
 6. Симетрия и асиметрия в квадрат, равностранен триъгълник и равностранен шестостен.
 7. Конферанс. Текущо оценяване.
 8. Симерии в равнините. Видове симетрии. Огледална симетрия. Ротационна симетрия. Транслационна симетрия. Роторефлекторна симетрия. Спираловидна симетрия. Задачи със създаване на композиции в правилни мрежи с различните видове симетрии.
 9. Полуправилни и неправилни мрежи. Задачи със създаване на полуправилни и неправилни мрежи.
 10. Кръгови повърхнини. Приложение комбинаториката на праволинийните повърхнини. Повърхнини с особена характеристика.
 11. Пространствени мрежи. Задачи със създаване на пространствени мрежи.
 12. Правилни и полуправилни структурни многостени.
 13. Структури от неправилни многостени.
 14. Конферанс. Текущо оценяване.
 15. Ребрени структури.
 16. Обемно-пластични модулни структури – I част. Задачи със създаване на пространствени структурни модулни композиции имащи отношение към интериорния дизайн.
 17. Обемно-пластични модулни структури – II част. Задачи със създаване на пространствени структурни модулни композиции имащи отношение към интериорния дизайн.
 18. Конферанс. Текущо оценяване.

Литература по темите:

• Проф. Райчев Румен, Структурна комбинаторика, 1991 г.,

• Васюцкиий Н. , Золотая пропорция , "МГ" , Москва 1990

• Вайл, Херман, Симетрия. "Наука и изкуство" , София 1969

• Гилберт Д. , Кон - Фоссен С. , Наглядная геометрия. "Наука" , Москва 1981

• Сомов Ю. С. , Композиция в технике. , "ИМ" , Москва 1987

• Sehen & Werten , Modul, Proportionq, Simetrie, Rhitmus. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten , Visuelle erziehung. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten ,Struktur in Kunst und Wissenschaft. La Connaissance, Brussel 1969

• Gilde Werner, Gespigelte Welt Veb Fachbuch verlag, Leipzig 1978

• Ernst Leher "Symbols, signs and signets"inc. Neu York.

• Cavalo e cavaliere - 19 pragetti grafici ISIA ( Istituto Superiore per Industrie Artistishe )