INTB007 Компютърно двуизмерно проектиране на Photoshop

Анотация:

Основни цели и задачи на курса:

По време на обучението в този курс студентите усвояват основните техники за създаване на графични проекти в програмата Photoshop.За целта по време на курса студентите преминават през овладяване на програмата,

което достига до усвояването на усъвършенствани техники за работa с дигитални изображения.Студентите придобиват знания и умения, необходими за изработването на дизайна и предпечатна подготовка на растерни изображения.

Обучението се извършва в компютърните зали на НБУ,

като студентите могат да проследяват развитието на лекцията,

чрез мултимедийни презентации представени от преподавателя.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Обучението се извършва по Официаленият учебен курс на Adobe Photoshop, който покрива основните изисквания за работа с програмата.

Описанието на проведените лекции можете да намерите качени в новата система на НБУ - MOODLE.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания към студентите желаещи да преминат курса на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Помощна литература:

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS2”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS3”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS4”- изд.СОФТПРЕС

“Официален учебен курс Adobe Photoshop CS5”- изд.СОФТПРЕС

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се извършва върху изготвени графични проекти, които студентите представят на преподавателя.

Темите се възлагат индивидуално от преподавателя и се разработват

самостоятелно от студентите.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 20%