MODB101 Основи на дизайна - I част

Анотация:

Курсът е с практическа насоченост за студенти по моден дизайн.

Знанията, които се получават, са основополагащи за проектирането в дизайна. Курсът запознава със структурните закономерности в изграждането на формите и тяхната визуална интерпретация. Разглеждат се връзките между цвят и форми, зависимостите между конструкция, цвят, структура и функционалност, линия и движение на формата. Подборът на изразни средства и материали, конструирането, като част от дизайнерското проектиране на облекло, текстил и аксесоари. Изучават се принципите на дизайн проектиране. Запознава студентите с водещи дизайнери от XX и XXI век в областта на модата, текстила, продуктовия дизайн допринесли с творчеството си за развитието на културата и технологиите. Лекциите са съпроводени с практически упражнения.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават стилове, автори, творби

• Принципите на формообразуването, визуалното интерпретиране на формата и приложението й в проектирането.

• Да дефинират различни видове техники при проектирането на облекло, текстил, продуктов дизан /аксесоари - бижута, чанти, обувки

• 2) могат:

• Да проектират като използват различни категории форми

• Способност за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект

• Познаване на възможностите за работа с различни художествени материали.
Предварителни изисквания:
От студентите се изисква да имат интерес към дизайна – облекло, текстил, аксесоари

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност на дизайна. Видове дизайн
 2. Моден дизайн, текстилен дизайн, дизайн на аксесоари.
 3. Дизайнът от края наXIX в. до 30 те години на XX век
 4. Влияние на изкуството в дизайна
 5. Текущо оценяване-анализ на студентските работи
 6. Форма в дизайна. Видове форми.
 7. Природни форми. Стилизация.
 8. Теория на цвета
 9. Изразните средства в проектирането на моден дизайн, текстил, аксесоари
 10. Текущо оценяване-анализ на студентските работи
 11. Баухаус-начало на съвременния дизайн
 12. Де Стийл
 13. Ар нуво. Ар деко
 14. Американският дизайн в началото на XX век
 15. Конферанс –Анализ на студентските работи. Семестриално оценяване

Литература по темите:

Беджев, И., Стилознание, София, 1989.

Иванова, Н. История на дизайна, Наука и изкуство, С., 1984

Райчев, Р., Структурна комбинаторика. София, Терзиев и синове, 1995.

Райчев, Р., Цветовете в изкуството. София, Лик, 2005.

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от A до Z, "АЛИАНС-97", Taschen, С., 2004

Шорохов, Е., Основи композиции, Москва, 1979.

Arwas, V. Glass, Art Nouveau to Art Deco, Academy Editions, London, 1987

Brino, G. Carlo Mollino, Architecture as Autobiography, Thames and Hudson, London, 1987

Droste, M. & Bauhaus Archive, Bauhaus 1919 - 1933, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1990

Fiell, Charlotte & Peter, Design of the 20-th century, Taschen, 2005

Read, H. Art & Industry, Faber and Faber Limited, London, 1956

Средства за оценяване:

Практическа задача

Устен изпит

Конферанс