MODB104 Компютърно проектиране: Corel Draw

Анотация:

Целта по време на курса е студентите да усвоят различни техники за работа с програмата Corel Draw и да придобият знания за компютърнa обработка на растерни изображения.

Широко са застъпени техники за обработка на векторни изображения и поместването им

в двуизмерни компютърни колажи. Изчертаване на техническа скица.

Проектират се следните задачи:

рекламен календар за модна фирма, колаж, техническа скица на дреха.

По време на лекция студентите разработват графични проекти на базата, на който усвояват, упражняват и затвърждават базисните команди в програмата CorelDraw.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Да боравят свободно с дигиталния инструментариум на програмата CorelDraw, ще умеят самостоятелно да създават рекламни календари, колажи, технически скици и др.

2) могат:

•Въз основа на усвоените техники по време на курса, студентите ще могат самостоятелно да създават графични проекти по зададени теми, което ще им даде самочувствие на добре подготвени дизайнери, които ще могат след дипломирането си успешно да се реализират в областта на модния дизайн и рекламата.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване с работната област на програмата CorelDraw
 2. Основи на селектирането.
 3. Основни геометрични фигури.
 4. Рисуване с инструмента Pen.
 5. Оцветяване на фигури.
 6. Прозрачност и режим на смесване.
 7. Работа със слоеве.
 8. Геометрични преобразувания на обекти.
 9. Разполагане и подреждане на обекти.
 10. Атрибути за външен вид, стилове и ефекти.
 11. Работа с текст.Дизайн на плакат за модно ревю.
 12. Преливане на форми и цветове.Работа със символи и четки.
 13. Дизайн на календар за модна марка.
 14. Изчертаване на технически скици.
 15. Подготовка на документ за печат.

Литература по темите:

Бързи стъпки в CorelDraw 11”- изд.СОФТПРЕС

“ Бързи стъпки в CorelDraw 12”- изд.СОФТПРЕС

“ Бързи стъпки в CorelDraw X3”- изд.СОФТПРЕС

“ Бързи стъпки в CorelDraw X4”- изд.СОФТПРЕС

“ Бързи стъпки в CorelDraw X5”- изд.СОФТПРЕС

“CorelDRAW X6. Самоучител“ - изд. Алекс Софт

“CorelDRAW X8 самоучител“ - изд. Асеневци

Средства за оценяване:

Студентите биват оценявани на база поставени от преподавателя практически задачи. Темата и заданието на проекта се възлагат в началото на семестъра с фиксирани срокове за изпълнение. Студентите могат да представят периодично своите разработки за консултации и оценяване по време на целия текущ семестър.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 60%

КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНE 20%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ 20%