MODB103 Експериментални рисунки - I част

Анотация:

• В курса студентите се запознават с различни графични материали като: молив, въглен, сангин, туш. Усвояват възможностите на живописни техники и материали - акварел, пастели. Експериментират с колаж и смесени техники.

• Изучават класически образци в рисуването. Запознават се с произведенията на автори като Пикасо и Матис, които въвеждат колажа като начин на рисуване.

• За по-ефективно напредване в познанията се изпълняват и самостоятелни задачи свързани с изучаваната материя.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р
преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Да знаят:

• Да си служат с различни графични материали.

• Да познават видовете техники на рисуване.

2) Да могат:

• Да интерпретират свободно реални форми с нова характеристика.

• Да експериментират с материалите и техниките на рисуване при представяне на реални форми.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• От студентите се изисква да имат интерес към рисунката.

• Да носят всички необходими материали за рисуване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Класически техники в рисуването.
 2. Работа с молив.
 3. Графични експерименти.
 4. Рисунки с въглен.
 5. Текущо оценяване /анализ на студентските рисунки/. Дискусия
 6. Рисунки с цвят.
 7. Рисунки с туш.
 8. Цветни експерименти.
 9. Рисунки с цветни материали.
 10. Текущо оценяване.
 11. Рисуване с различни цветни материали.
 12. Колажни техники.
 13. История на колажа.
 14. Смесени техники.
 15. Текущо оценяване (семестриална оценка). Дискусия.

Литература по темите:

Основна литература:

• Амбруш Виктор, „Как да рисуваме човешката фигура”, Алианс – 1997г.

• Бамес, Годфрид. Човешкото тяло. София: Труд , 2000

• Кирчев, Христо. Атлас – Глава: Анатомия, мимика, пластика. София:. Нар. просв. , 1985.

• Русский рисунок ХІІІ-ХХ в. издательство Аврора

• Соловьсв, А. М. и др. Учебна рисунка./А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов и Е.С. Алексеева. София: Наука и изкуство, 1967

• Станев, Александър. Рисуване за средните училища. . София: Просвета, 1991.

• Станев, Александър. Рисуването. София: Наука и изкуство, 1992.

• Сто години Национална художествена академия. София: Нац. худож акад., 1996..

• Художествена академия: Юбил. сб. София: Бълг. худож., 1984

• Чоканов, Кръстю. Пластична анатомия. София: Наука и изкуство, 1994

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика. София: Изкуство”, 1972.

• Цонев, Кирил. Технически наръчник на художника. София: Наука и изкуство, 1957. 210 с. : с ил.

• Borgman, Harry. The illustrator’s guide to pen and pencil drawing technique. New York: Watson-guptill publications, 1989.

• Burne Hogarth. Drawing Dynamic Hands.– Издательство АТС, 2001

• Burne Hogarth - Drawing the Human head

• Civardi, Giovanni. Drawing Portraits Faces And Figures. 2002

• Watson, E. W. The art of pencil drawing. New York: Watson-guptill publications, 1985.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50 %

УСТЕН ИЗПИТ 25 %

КОНФЕРАНС 25 %