MODB003 Графични изображения в модата

Анотация:

Курсът се състои от лекционна и практическа част с продължителност от 30 учебни часа. В него студентите се запознават с историята на модната графика, с постиженията на великите илюстратори: Тулуз Лотрек, Густав Климт, Алфонс Муха и Егон Шиле. На база получените знания за тяхното творчество, инспирирани от духа на творбите им, те създават свои композиции изпълнени в стила и колорита на големите майстори.

Студентите практически се научават да ползват графичните материали и необходимите за тях основи, цветовете - с техническите им параметри.

В исторически план се изучават пропорциите на човешката фигура от древността до днес. В практическо отношение това включва: конструкция и анатомични особености, оси на движение, пластични особености при мъж, жена, дете. Пози и промени на фигурите в модната графика спрямо фигурите с класически пропорции. Работи се над стабилност и равновесие при различни положения на фигурите. Отделя се внимание на перспективните изменения в зависимост от гледната точка - висок и нисък хоризонт. Изпълняват се бързи скици на фигури с графични материали.

Практическите упражнения завършват с конферанс.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

1/ Основните видове облекла и наименованията им.

2/ Кои са основните изисквания за различни видове модни скици и визуализации.

3/ Основни характеристики и медии за изобразяване на различни материи

Да могат:

1/ Да изобразяват правилно различни видове облекла върху човешка фигура

2/ Да изобразяват различни видове материи

3/ Да използват графичните изобразителни материали и основи за тях


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение. Основни материали за изобразяване на модни скици.
 2. Основни линии и пропорции на човешкото тяло и модната скица. Видове модни скици.
 3. Видове медии и техники за графично изобразяване.
 4. Изобразяване на дреха върху тяло. Рисуване на поли с графичен материал.
 5. Видове поли - рисуване с графичен материал. Термини и понятия.
 6. Видове рокли - рисуване с графичен материал. Термини и наименования.
 7. Видове панталони - рисуване с графичен материал. Термини и наименования.
 8. Видове ризи и блузи - рисуване с графичен материал. Термини и наименования.
 9. Конферанс ТО1
 10. Видове медии и техники за цветно изобразяване на модна скица.
 11. Материи. Различни видове и техники за изобразяване.
 12. Десени и принтове. Различни видове и техники за изобразяване
 13. Изобразяване на модна скица с различни материи и десени. Примери.
 14. Изобразяване на модна скица с различни материи и десени. Примери.
 15. Конферанс ТО2

Литература по темите:

Основна литература:

Watanabe, Naoki (2009). Contemporary Fashion Illustration Techniques. Rockport Publishers

Abling, Bina (2007). Fashion Sketchbook, 5th edition. Fairchild Books

Burgo, Fernando (2019). Il Figurino di Moda, fashion design book - Women - Men - Children - Accessories. Istituto di Moda Burgo

Takamura, Zeshu (2012). Fashion Illustration Techniques: A Super Reference Book for Beginners. Rockport

Допълнителна литература:

Riegelman, Nancy (2014). Colors for Fashion: drawing fashion with colored markers. 9 Heads Media Inc.

Kiper, Anna (2011). Fashion Illustration: Inspiration and Technique. David & Charles