MBAM238 Управление на международни проекти

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основни понятия и въпроси, свързани с финансирането и управлението на международни проекти, проектния цикъл и процедурите за одобряване.

прочети още
Международен бизнес

Преподавател(и):

гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ..... как се финансират проекти от международни организации.;

• как се управляват проекти.

2) могат:

• да разработят собствено проектно предложение и да кандидатстват за финансиране от международни организации.


Предварителни изисквания:
макроикономика

международна икономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проектът - особености и принципи на подготовка
  2. Проекти, финансирани от международни организации
  3. Проектен цикъл
  4. Управление на международни проекти
  5. Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти

Литература по темите:

• Ръководоство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи, Европейска комисия, 2008.

• Project cycle management handbook, EC, 2002

• http://www.worldbank.org/en/country/bulgaria;

• http://www.minfin.bg/;

• http://europa.eu/index_en.htm;

• http://www.eib.org/projects/regions/european-union/bulgaria/index.htm;

• Материали в Мудъл