APTM026 Семинар: Регионални туристически практики

Анотация:

Семинарът цели среща и дискусия с професионалисти по места за споделяне на опит.

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р
преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Знания за разработване на проект в конкретна среда;

Умения за осъществяване на проект в конкретна среда.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Индивидуални задачи съобразно интереса на студентите.

Литература по темите:

Литературата е съобразен с конкретната тема.

Базова литература:

Алексиева С., И. Бокова. Туризъм и културно наследство. НБУ, С., 2013 г.