APTM025 Проект: Специализирани видове туризъм

Анотация:

Семинарът има за цел да допълни основния курс по специализирани видове туризъм като подготовка от студентите на самостоятелен проект, свързан със спецификата на различните видове туризъм. Проектът включва представяне и анализиране на предварително обсъден с преподавателя вид туризъм с веговата специфика, характерни черти, начин на практикуване и т.н.

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Аудиторни упражнения
  2. Аудиторни упражнения

Литература по темите:

• Алексиева, С. Специалните събития в културния туризъм – добри практики. В сб. Културният туризъм – бъдещето на България, Варна, 2010

• Алексиева, С., Онлайн PR в туризма – промяна на правилата в комуникациите. (Нови шансове за разпознаваемост и атрактивност на MICE индустрията в България), 2012 – В: електронно научно списание Реторика и комуникации - http://rhetoric.bg/

• Рибов, М., и колектив, Туризмът в ерата на развлекателната индустрия, С., 2008

•. Сб. Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза, изд. НБУ, София, 2011 г.

• Алексиева, С., Бокова, И., Туризъм и културно наследство, изд. НБУ, С., 2013

• Рибов, М. и др., Съвременни тенденции в развитието на туризма, С., 2016

• Алексиева, С., И. Емилова, М. Караилиева и др., Специализирани видове туризъм, С., 2017

• Алексиева, С., С. Темелкова. Изграждане на имидж на туристическа дестинация, изд. НБУ, С., 2019