APTM024 Практика: Туризмът - икономически и социални аспекти

Анотация:

Практиката изисква студентите да потърсят и да изберат подходяща литература по конкретен теоретичен проблем, разработен в курса със същото наименование. Всеки студент самостоятелно избира проблем и след консултация започва практиката. Целта е теоретичните познания да се апробират в практически занимания.

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знания за прилагане в практиката на теоретични подходи.

Умения за разработване на конкретен теоретичен проблем като изследване.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на конкретен теоретичен проблем

Литература по темите:

С. Алексиева, И. Бокова. Туризъм и културно наследство. НБУ. С., 2013.

Средства за оценяване:

Писмен текст и представяне.