APTM023 Семинар (посещения на места на културни наследства и дискусии със специалисти по места)

Анотация:

Културен туризъм

Преподавател(и):

 Николай Неновски  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: