APTM207 Практика: Е-туризъм и технологии (сайтове и услуги)

Анотация:

Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: