APTM110 Семинар: Изкуството на Древна Тракия в системата на културния туризъм

Анотация:

Семинарът има за цел да подплати практически познанията и уменията, придобити от студентите в областта на изкуството на траките. Това се предвижда да стане чрез самостоятелна работа при постоянни консултации с преподавателя върху индивидуални и групови задачи по избрани теми.

• Да създаде у студентите навици за самостоятелна работа

• Да задълбочи познанията на студентите за емблематичните паметници и произведения на изкуството на Европа

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните извори за тракийското изкуство

• Стиловите характеристики на тракийското изкуство

• Най-новите изследвания в областта на тракийската култура и изкуство

2) могат:

• Да извършват елементарно разпознаване на тракийските паметници

• Да разпознават вносните паметници на тракийското изкуство

• Да работят с литературата по въпроса


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Антонов, Д. Изделията от благороден метал в Северна Тракия. Враца. 2007.

Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. София.УИ Кл. Охридски. 1991.

Венедиков, И. Съкровището от Панагюрище. София.Български художник. 1961.

Венедиков, И. Съкровището от Враца. София. Български художник. 1975.

Венедиков, И., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София.1973.

Кисьов, К. Тракия и Гърция в древността. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив.Автоспектър. 2005.

Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Славена. 2005.

Лазаров, М. Антична рисувана керамика от България. София.Български художник. 1990.

И. Маразов. Тракийските ритони. Соэфия.1978.

И. Маразов. Мит, ритуал и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.1994

Маразов, И. Митология на златото. София.ИК “Хр. Ботев”. 1994.

И. Маразов. Рогозенското съкровище. София.1996

Михайлов, Г. Траките. София.1974.

Рабаджиев, К. Елински мистерии в Тракия. Опит за археологически прочит. София. УИ "Кл. Охридски".2002.

Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София.Агато. 2006.

Торбов, Н. Могиланската могила. Враца.2006.

Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. София. 1934.

Фол, А. Политическа история на древна Тракия. София.1974.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София. 1990.

Фол, А. Orphica Magica. София. УИ “Кл. Охридски”. 2004.

Фол, В. Скалата, конят, огънят. Ранна тракийска обредност. София. Аргес. 1993.

Шалганова, Т. Изкуство и обред на къснобронзовата епоха. НБУ.2006.

Archibald, S. Odrysian Kingdom of Thrace. 1998.

Средства за оценяване:

разработка на " Тематична лекция по музейна експозиция"