APTM100 Туризмът - икономически и социални аспекти

Анотация:

Основната цел е запознаване с широк кръг гледни точки към проблемите на туризма, които го представят като модерно явление с въздействие върху различни сектори от живота на човеците и обществата.

Курсът запознава студентите с туризма като интердисциплинарна сфера с два основни аспекта на анализа – икономически и социални. Представени са основни концепции и подходи, използвани в различни периоди за разбиране и проектиране на туризма. Анализират се икономически, политически и исторически контекст на развитието на туризма, както и неговото въздействие върху местното развитие, отношението глобално - локално в сферата на туризма, срещите между „гости“ и „местни“ и др. Обръща се внимание и върху социалните изследвания на туризма и влиянието му върху локални култури и тяхното реконструиране.

Курсът има и практическа насоченост – запознаване с конкретни случаи и практики като опит за разбиране на туристически дейности и събития. Разработен е на основата на множество примери от различни „места“ по света, известни като туристически дестинации.

прочети още
Културен туризъм

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят: основни направления, концепции и подходи в изследванията по туризъм като интердисциплинарна сфера;

2) Знаят: основни понятия и термини, свързани с туризма;

3) Умеят: да концептуализират и анализират „случаи” от развитието на туризма съобразно историческия и регионалния контекст;

4) Умеят да избират и да прилагат адекватни интердисциплинарни подходи при изследване на случаи в сферата на туризма.


Предварителни изисквания:
Бакалавърско ниво на образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Туризмът – „изобретяване“ и развитие.
 2. Туризмът и науките за човека и обществата (икономика, антропология, социология, география, екология).
 3. Международни статистически категории, типологии и маркетинг.
 4. Теоретични казуси - представяне на самостоятелна работа върху теоретична литература.
 5. Теоретични казуси - представяне на самостоятелна работа върху публикувани изследвания.
 6. Туристически практики и социални неравенства: масов туризъм, образователен туризъм, „златната възраст“ – пътуващите пенсионери и др.
 7. Нови форми на туризъм – между „солидарността“ и „екстремното“; между откриването на „Изтока“ и на „Запада“; между „модерното“ и „автохтонното“ .
 8. Туристическите пазари – ваканционни клубове, местни общности, международни институции, индустриализация и работни места.
 9. Антропологичен филм, анализ на наблюдение.
 10. Политически залози и местно развитие - управление на свободното време, идеология на забавлението, инфраструктура.
 11. Туризмът - „политическо средство“ и „ разказ“ (примери от Европа, Азия -Китай, Латинска Америка – Бразилия, Африка - Сахара).
 12. Световно наследство и международни институции: позитивни образи и негативни ефекти.
 13. Културни наследства, местно развитие и неравенства.
 14. Представяне на самостоятелна изследователска задача.
 15. Анализ на случаи от България

Литература по темите:

Соня Алексиева (съст.) . Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза. Изд. на НБУ. С., 2011.

Candice Cornet. Le tourisme et le developpement economique des regions reculees et ethniques de Chine. Le cas d’un village dong du Guizhou (note de recherche). - Anthropologie et Societes. Volume 34, numero 2, 2010, p. 163-176 - http://id.erudit.org/iderudit

C. Cooper, C. M. Hall. Contemporary Tourisme: An International Approach. Butterworth-Heinermann. 2006.

C. M. Hall, H. Tucker. Tourism and Postcolonialism. Routledge. 2004.

Noel B. Salazar . Enough stories! Asian tourism redefining the roles of Asian tour guides . Civilisations , 57 | 2008 , mis en ligne le 29 decembre 2011: http://civilisations.revues.org/index1387.htmls

P. M. Burns, M. Novelli. Tourism and Politics – Global frameworks and Local Realities. Elsevier, 2007.

Saskia Cousin, Bertrand Reau. Sociologie du tourisme. Eds. La Decouverte, Paris 2009.

Steve Plante. Anthropologie du tourisme et etudes de cas sur l'Asie du Sud-Est : une bibliographie selective . - Anthropologie et Sociйtйs, vol. 25, n° 2, 2001 : 129-142 - http://id.erudit.org/iderudit/000237ar

Средства за оценяване:

Есе

Изследователски проект

Анализ върху филм