CASM031 Проект: Структура на екранното изображение

Анотация:

Визуална антропология

Преподавател(и):

проф. Людмил Христов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: