SHEM101 Strategic Management in Modern Business

Анотация:

Management of Business, Innovation and Technology (Joint programme with The University of Sheffield)

Преподавател(и):

 Еви Матеополу  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: