EHDM041 Проект:Приложна графика и визуална комуникация в експозиционния дизайн

Анотация:

Курсът има за цел да развие и усъвършенства творческото мислене, богато въображение и обща графична култура.

Студентите придобиват умения за изграждане на графична композиция, модулно мислене, цветова хармония, художествена изобретателност и находчивост. Аналитично мислене и синтезиран графичен изказ. Разработват запазен знак (търговска марка), цялостен корпоративен стил и визуална комуникация.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Творчески да анализират

• Да владеят графичен език и синтезиран художествен изказ.

2) могат:

• Да създават графичен продукт за визуална комуникация.

• Да формират фирмен и личностен стил в рекламата.


Предварителни изисквания:
• Изобразителни възможности

• Шрифтова култура.

• Познания по комбинаторика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запазен графичен знак - разработване на варианти.
  2. Текущо оценяване.
  3. Рекламни материали - разработване на варианти.
  4. Текущо оценяване.
  5. Външна реклама - разработване на варианти.
  6. Текущо оценяване.

Литература по темите:

• Структурна комбинаторика. Проф.Румен Райчев. Изд.Терзиев и синове, 1995.

• Визуална комуникация, проф. Христо Кафтанджиев, 1996г.

• Графичната комуникация днес, (две части), Уилям Райън и Тиъдър Коновър, Дуо Дизайн

• Професионален дизайн на печатни материали, Джон Макуейд, СофтПрес 2007