EHDM011 Проект: Универсални изложбени конструкции

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с начините и средствата за организация на открити и закрити изложбени пространства, рекламни площи, изложения и панаири; дава познания по проектирането и оформлението им; запознава с историята и техническите параметри на изложбените конструкции с временен и траен характер, и взаимовръзките между тях. Запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на експозиционния дизайн.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да проектират изложбени експозиции и рекламни пространства

2) могат:

• Да проектират изложбени експозиции и рекламни пространства по индивидуални задачи


Предварителни изисквания:
Първоначални познания по архитектурно чертане, графичен дизайн, 3D компютърно моделиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Проект: Универсални изложбени конструкции с временен характер
  2. Проект: Универсални изложбени конструкции с временен характер
  3. Проект: Универсални изложбени конструкции с постоянен характер
  4. Проект: Универсални изложбени конструкции с постоянен характер
  5. Проект: Иновативни модулни компоненти
  6. Проект: Иновативни модулни компоненти

Литература по темите:

• Expo design, CARLES BROTO I COMERMA

• Exhibition Design, David Dernie, 2006