EHDM004 Универсални изложбени конструкции

Анотация:

Дисциплината запознава студентите с начините и средствата за организация на открити и закрити изложбени пространства, рекламни площи, изложения и панаири; дава познания по проектирането и оформлението им; запознава с историята и техническите параметри на изложбените конструкции с временен и траен характер, и взаимовръзките между тях. Запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на експозиционния дизайн.

прочети още
Експозиционен дизайн и креативни индустрии

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да проектират изложбени експозиции и рекламни пространства

2) могат:

• Да проектират изложбени експозиции и рекламни пространства по индивидуални задачи


Предварителни изисквания:
Познания по архитектурно чертане, графичен дизайн, 3D компютърно моделиране

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината. Кратка история на възникване на изложбени експозиции и рекламни пространства
 2. Универсални изложбени конструкции с временен характер
 3. Универсални изложбени конструкции с постоянен характер
 4. Експозиционни конструкции с временен характер - POP UP SYSTEMS
 5. Експозиционни конструкции с временен характер – „параванна сглобка“
 6. Експозиционни конструкции с временен характер – „креватна сглобка“
 7. Конферанс
 8. Текущо оценяване
 9. Експозиционни конструкции с временен характер – „креватна сглобка“
 10. Експозиционни конструкции с временен характер – универсални модулни конструкции - ABSTRACTA SYSTEM
 11. Експозиционни конструкции с временен характер – универсални модулни конструкции - SYMA SYSTEM
 12. Експозиционни конструкции с временен характер – универсални модулни конструкции – OCTANORM – I част
 13. Експозиционни конструкции с временен характер – универсални модулни конструкции – OCTANORM - II част
 14. Конферанс
 15. Текущо оценяване
 16. Експозиционни конструкции с временен характер – универсални модулни конструкции BURKHARDTLEITNER
 17. Експозиционни конструкции с временен характер – универсални модулни конструкции – MERO FORM
 18. Експозиционни конструкции с временен характер – универсални модулни конструкции – ФЕРМИ
 19. Иновативни модулни компоненти – INFINITY,STUDIO DEGA
 20. Иновативни модулни компоненти – PODO INTERNATIONAL, KOREA
 21. Конферанс
 22. Текущо оценяване

Литература по темите:

• Expo design, CARLES BROTO I COMERMA

• Exhibition Design, David Dernie, 2006